loading
CHOOSE CURRENCY:

Dublin cvje膰ar - Uvjeti i odredbe

  • Otkazivanje Politika
  • (1) potpuni 100% povrat otkaz mora biti izvr拧ena do 2:00 Ap Am Europski Standard puta na dan prije planirane isporuke. (2) Ako je otkaz je dobio nakon 2:00 sa evropskim standardom vremena, a 50% povrat 膰e biti izdana. (3) otkaz ili povrat novca se ne mo啪e dati isti dan narud啪be. Ako je va拧 poklon ve膰 je na putu u dan isporuke ili je isporu膷ena, ili odricanje od primatelja, ne mo啪emo poni拧titi ili vratiti red. (4) otkaz i povrat nije dostupan za neuspje拧nih poku拧aja dostave, kada Pogre拧ne informacije isporuke je stavljen. (5) nema povrati po posebnim narud啪bama. Nakon toga, kao poseban red usvojen je i pla膰en od strane klijenta, on ne mo啪e biti otkazan ili vra膰en. Ne mo啪emo prihvatiti narud啪be od kupaca u dobi od osamnaest (18) godina. Usluge prijevoza - ako 啪elite da se dostava treba izvr拧iti u odre膽enom vremenskom razdoblju, mo啪ete postaviti u obliku naloga za va拧e cvije膰e biti isporu膷ena am ili pm! Imajte na umu da neke usluge o raspolo啪ivosti u odre膽eno doba godine te se cijene mogu varirati. Mi savjetovati vam usluge u trenutku naru膷ivanja: Imajte na umu da ako prijevoznik nije u mogu膰nosti na膰i nekoga da prihvati isporuku, ili mo啪ete ostaviti dostavu na sigurnom mjestu, oni 膰e se vratiti cvije膰e u du膰an, a vi 膰ete biti obavije拧teni. Zadr啪avamo pravo naplatiti naknadu za ponovnu isporuku ili alternativnu adresu. Ne mo啪emo prihvatiti narud啪be za pravovremenu dostavu u inozemstvu, zbog razlike u me膽unarodnim vremenskih zona. Mi nismo odgovorni za neuspjeh u na拧e du啪nosti, ako je takvo neispunjavanje je posljedica prirodnih katastrofa (uklju膷uju膰i po啪are, poplave, potresi, oluje, groma ili drugih prirodnih katastrofa), rat, invazija, djelovanje vanjskog neprijatelja, vojne akcije (bez obzira progla拧en rat ili ne), gra膽anski rat, pobune, revolucije, ustanka, vojne ili 褍蟹褍褉锌邪褑懈芯薪薪芯泄 vlasti, ili oduzimanje, teroristi膷kih aktivnosti, nacionalizacije, vlada, sankcije, blokade, embargo, radnog spora, 拧trajk, lock ili prekida ili nestanka elektri膷ne energije.
  • pritu啪be
  • Uvijek se nastojimo osigurati da cvije膰e / naru膷eni proizvodi budu isporu膷eni po 啪elji iu izvrsnom stanju. Ako niste zadovoljni cvije膰em / proizvodima, obavijestite nas u roku od 7 dana od isporuke, pru啪aju膰i jasnu fotografiju i puno obja拧njenje va拧eg nezadovoljstva. Ako se 啪alba odnosi na kvalitetu cvije膰a, potrebno je da se fotografija uzme istog dana kada su cvije膰e isporu膷ene ili najkasnije sljede膰i dan. Na拧 slu啪beni servis 膰e pogledati va拧e brige i odgovoriti 拧to je br啪e mogu膰e. Povrati 膰e se dati samo ako se 啪alba na cvije膰e / proizvode poka啪e valjanim.
  • Uvjeti i odredbe
  • Pla膰anjem na kraju postupka narud啪be prihva膰ate da se pridr啪avate na拧ih Uvjeta i odredbi sadr啪anih u ovim uvjetima i na bilo kojem mjestu na web stranici.
background image
background image